2018. Október 20. Szombat  Vendel

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

A büntetőeljárások gyorsulását hozhatja az új törvény

A hosszú előkészítési folyamat eredményeként létrejött új büntetőeljárási törvénnyel kapcsolatban tartottak sajtóbeszélgetést ma a Kecskeméti Törvényszéken. Dr. Husek Dániel elnökhelyettes és dr. Sárközy Szabolcs, a büntető kollégium szakmai vezetője az elmúlt napok tapasztalatait közölte az újságírókkal.

A Kecskeméti Törvényszék vezetői adatokkal is alátámasztva elemezték az új büntetőeljárási törvényt, amelynek megalkotási folyamatában, valamint a bírák, ügyészek, ügyvédek, sőt a nyomozóhatóság felkészítésében maguk is részt vettek.

Elmondták: a hatályba lépés óta eltelt 10 napban már 52 ítélet született az új jogszabály szellemében, 44 első-, 8 másodfokon, és mintegy 150 folyamatban lévő eljárásban alkalmazták már.

A hatályba lépett jogszabály fő csapásirányai szerint az időszerűség és a hatékonyság javítását tűzte ki célul. Ezenkívül az áldozatvédelem, a sértettek védelme és a jóvátétel is jóval nagyobb hangsúlyt kap, valamint a bírósági szakban koncentráltabb lesz a perek vezetése.

Ennek az egyik legfontosabb eleme az előkészítő ülés, ahol már ismertetni kell az összes bizonyítási indítványt. Ebből eredően nem történhet meg, hogy a bizonyítékok „csepegtetésével” tudatosan elhúzzák az eljárást. Ez a vádra és a védelemre egyaránt vonatkozik. Az előkészítő ülésen hagyhatja jóvá a bíróság a vád és vádlott között létrejött esetleges egyezséget is, ami teljesen új intézmény a magyar jogban.

A „vaskosnak” számító, több mint 900 szakaszból álló új törvény sok egyéb újdonságot is hozott. Például az ülnökök rendszerét a szakbíráskodás váltja, nem lehet egy teljes bírósággal, csak adott bíróval szemben bizalmatlansági indítványt benyújtani, a vádlott távolmaradása pedig nem feltétlenül akadályozza mostantól a tárgyalást. Sokat gyorsíthat a folyamatokon, hogy – ha csak nem merül fel ésszerű kétség ellene – a beismerő vallomás alapján már meghozható az ítélet is. A kényszerintézkedések között a letartóztatás pedig csak a legindokoltabb esetekben alkalmazható.

Jelentős könnyítés, hogy a felülbírálatban már nem kell mindent átnézni, hanem csak azt a részt, amit vitat az érdekelt. A törvényalkotó egyértelmű szándéka továbbá, hogy az ítéletek hatályon kívül helyezését elkerülje, így nem kell első fokról újrakezdeni az egész eljárást.

A kódex gyakorlati hasznát természetesen a jövőbeni tapasztalatok mutatják majd meg, de a bíróságok bizakodóak, hiszen, mint mondják, rengeteg eszközt ad a kezükbe, amellyel az elsődelges cél, az eljárások gyorsítása megvalósítható.

A törvényszék elnökhelyettese kiemelte, hogy a bírói kar – az Országos Bírósági Hivatal szervezésében és koordinálásával - idén tavasszal több napos regionális képzés keretében készült fel az új eljárási szabályok alkalmazására, továbbá a büntető kollégiumok mind országosan, mind helyi szinten (Munkacsoportok formájában) együttműködnek az egységes gyakorlat kialakítása érdekében.
A sajtótájékoztatón a bírósági vezetők bemutatták a „Digitális Bíróság” elnevezésű országos projektet, melynek eredményei szintén az új kódex könnyebb alkalmazását segíthetik elő.

Élő adás