2020. Január 20. Hétfő  Sebestyén

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

250 millió forintra pályázhatnak a közösségépítő civilek

A kecskeméti közösségi élet fejlesztésére hívják a helyi civil szervezeteket. Uniós forrásból ugyanis jelenleg 250 millió forint áll rendelkezésre erre a célra. A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség Helyi Akciócsoportja a Hírös Agóra Kulturális Központban tartott tájékoztató fórumot a támogatási lehetőségekről.

A sajtónyilvános fórumon Horváth Attiláné, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség konzorciumvezetője a „KözösségÉpítő Kecskemét” című projekt keretében eddig megvalósult fejlesztésekről, Németh Péter István a CLLD munkaszervezet vezetője pedig a július 15-én induló civil szervezetek számára induló pályázatokról tájékoztatta a jelenlévőket.

Horváth Attiláné elmondta, a 2016-ban elnyert 750 millió forintból 500 millió forintot a kiírás szerinti kulcsprojektekre fordítottak. Ebből valósul meg a széchenyivárosi és a hunyadivárosi közösségi terek fejlesztése, valamint Kósafalu közösségi- és játszótereinek fejlesztése. Mint mondta, ezek mind Kecskemét város eredeti fejlesztési projektjére épültek.

A fennmaradó 250 millió forintot „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” címmel helyi pályázat formájában kecskeméti civil szervezetek számára osztják szét. Pályázni július 15-től három ciklusban lehet. Erről tájékoztatott Németh Péter István, a projekt tanácsadója.

A pályázaton, amelyen kizárólag a helyi civil szervezetek – egyesületek, alapítványok valamint egyházi jogi személyek – vehetnek részt, háromhavonta, ciklikusan lehet pályázni. Az első határidő október 15-e. A benyújtott pályázatokról szakmai pontozás alapján dönt az akciócsoport bírálóbizottsága.

A szervezetek 3 millió forint és 15 millió forint közötti összegre nyújthatnak be támogatási kérelmet kulturális vagy közösségépítési témában. Előbbi a szemléletformálást és identitást formáló célzó projektek: táborok, kézműves műhelyek, helyi termékek népszerűsítésére irányuló programok megvalósítását teszi lehetővé, míg utóbbi a város lakóinak közösségi aktivitását segítő rendezvények szervezésében segíthet a civileknek.

„A Városi Szociális Alapítványtól bárki kérhet segítséget a pályázat benyújtásával kapcsolatban.” – nyugtatta meg a jelen lévő civil szervezetek képviselőit Németh Péter István, a támogatási feltételek és a pályázatok benyújtással kapcsolatos legszükségesebb információkról szóló prezentációja után. Valamint bejelentette, hogy a részletes pályázati kiírás és a kérelmek benyújtásával kapcsolatos információk már elérhetők a www.vszk.hu oldalon.

Horváth Attiláné lapunknak elmondta, közel hatszáz bejegyzett civil szervezet van Kecskeméten, amelyek pályázhatnak, mégis kérdéses, hogy a rendelkezésre álló forrást sikerül-e a város közösségi életének fejlesztésére fordítani. Mint mondja, sok az olyan kis szervezet, amely nem rendelkezik elegendő anyagi és emberi erőforrással ahhoz, hogy egy ilyen pályázati projektben részt vegyen. Azonban most számukra is megnyílik a lehetőség, hiszen a „Közösségépítő civil tevékenységek támogatására” kiírt pályázatban a fent említett szervezetek közösen, konzorciumban is benyújthatják programjukat.

– Nem mindegy hogyan adunk segítséget. Nem elég adni. Halászni kell megtanítani az embereket, ahelyett, hogy halat adnánk – összegezte a helyzetre aktualizálva a hátrányos helyzetűekkel végzett munkájából adódó tapasztalatait a konzorciumvezető.

Aki ezért arra bátorítja a kis szervezeteket, hogy merjenek álmodni. – Fogjanak össze, hogy Kecskemét még élhetőbb, jobb város legyen. Az ember közösségi lény, így létkérdés, hogy legyenek közösségek, a közösségek pedig váljanak barátokká. Legyen hírös a városunk erről – hangsúlyozta Horváth Attiláné Nellike.

Tábori Kálmán

Élő adás