2021. November 30. Kedd  András, Andor

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

A településkép védeleméről szóló önkormányzati rendelet módosításának partnerségi egyeztetése

Október 11-ig várják a partnerek észrevételeit, javaslatait Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletéhez.

A településképdelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelme és alakítása érdekében a 2017. évben megalkotta Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletét, melyben meghatározta a településképi követelményeket, a helyi védelem tárgyát és szabályait, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint a településkép védelmének eszközeit. 

A jogharmonizáció érdekében a magasabb szintű jogszabályokban történt módosítások miatt, valamint multifunkciós okoseszközök, illetve hulladékgyűjtő edényzet tárolására alkalmas építmény közterületen történő elhelyezhetősége miatt a rendelet szövegében szükséges módosításokat elvégezni.

A rendelet-tervezet elkészült, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően partnerségi véleményezésre bocsátja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 27/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete szerint a partnerek számára.

A rendelet módosításának elkészült tervezetéről a https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/varostervezes/telepuleskep/nyilvanossag elérési útvonalon olvashat, továbbá a véleményezési anyag az alábbi linken érhető el: www.kecskemet.hu/uploads/tkrmod21vel.zip

A partnerek észrevételeiket 2021. október 11-ig írásban tehetik meg, elektronikus úton e-papír formájában vagy a varostervezes@kecskemet.hu email-címre megküldött email formájában. A javaslatokat az erre a célra rendszeresített véleményezési űrlapon tudják megtenni, mely szerkeszthető formában a fenti linken elérhető.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint „A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően … az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton”. Ezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján a lakossági fórum megtartása helyett az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató keretében történik a véleményezés.

Élő adás