2021. Március 4. Csütörtök  Kázmér

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

In memoriam Csányi Sándor

2021. január 12-én 88 éves korában elhunyt Csányi Sándor okleveles építészmérnök, a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat egykori igazgatója, aki nagy szerepet játszott városunk és megyénk építészeti arculatának kialakításában. Vásárhelyi Dániel építész és Györgyi Károly építőmérnök visszaemlékezését olvashatják cikkükben.

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végzett, vonzódott az épület tervezéshez, így első munkahelye a budapesti Lakóterv lett. Később aztán Kecskemétre kerülve, építészmérnökként és rátermett vezetőként az 1968 -ban megalakított Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat ( BÁCSBER ) főmérnökének nevezték ki. 1975 év elején Dr. Gátay Ferenc távozott a vállalattól, Csányi Sándor kapott igazgatói kinevezést, amelyet az 1989 évi nyugdíjazásáig ellátott.

Mi magunk különböző időpontokban, 1974 –ben, illetve 1975 -ben találkoztunk Vele, mint friss diplomás, állást kereső mérnök és építész. Mai szóhasználattal mindketten állásinterjúra jöttünk. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy személyesen a vállalat főmérnöke/igazgatója fogadott. Átfogó és igen részletes tájékoztatást kaptunk Tőle a vállalat tevékenységéről, amely előadása nagyon szuggesztív volt. Pályakezdő fiatalként az általa - szinte azonnali beköltözéssel - felajánlott lakáshoz jutási lehetőség ugyancsak. Sándor azt is fontosnak tartotta, hogy az interjú végén egy-egy munkatársa rögtönzött városnézés keretében bemutassa Kecskemétet.

Az Ő főmérnöki/igazgatói vezetése alatti időszakban a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnak kiemelkedő szerepe volt nem csak Kecskemét város, hanem szinte a megye valamennyi településének összes jelentős intézményi,- és lakásberuházásának lebonyolításában, valamint infrastruktúra fejlesztésében – kezdve a tervezések koordinálásával, folytatva a műszaki előkészítésekkel, a kivitelezői versenyeztetésekkel, a műszaki ellenőrzésekkel, végül befejezve a beruházások pénzügyi elszámolásával.

Lényegében az Ő működése alatt, az 1970 -es és 1980 -as évek derekán történt városfejlesztési beruházásokkal alakult ki a megyeszékhelyünk és valamennyi nagyobb városunk mai arculata. Felsorolni is szinte képtelenség lenne azt temérdek létesítményt, amelynek építését az Ő vezetésével ekkoriban vezényelte le a BÁCSBER például Kecskeméten is: A Deák Ferenc tér és a Petőfi Sándor utca teljes kiépítése a Művelődési Központtal, a Megyeházával, a Tűzoltósággal, az Alföld és a Domus áruházakkal, a Szalagház és a Fűrészfogas lakóházak építésével. Aztán a Megyei Kórház építése a maga rendkívül összetett funkcionális és építéstechnológiai feladatával. Nemkülönben az óriási Széchenyi városi lakótelep építése, az addig soha nem látott mennyiségű lakással és infrastruktúra fejlesztéssel.

Sándor az akkor közel száz fős vállalat irányítását nagy odafigyeléssel végezte. A munkatársak tevékenységét kritikusan, ámde mindig támogatólag értékelte. Törekedett arra, hogy a kiemelkedő munkát végzők mielőbb megfelelő beosztást kapjanak. Fontos feladatának tekintette a vállalat megbízói körébe tartozó intézmények vezetőivel való rendszeres kapcsolattartás, amely gyakori személyes tárgyalást is jelentett. Az ennek során kapott észrevételeket a munkatársak felé tolmácsolta. Ennek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a BÁCSBER a tevékenységét közmegelégedéssel folytassa. A szakmai tapasztalatok begyűjtése érdekében a más megyebeli beruházási vállatok vezetőivel gyakran egyeztetett, illetve munkatársai részvételével tapasztalatcseréket szervezett.

Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni, hogy karizmatikus vállalat vezetőként távlatosan gondolkodott, ekként rendkívüli módon támogatta az arra érdemes, tehetséges munkatársak képzését, amely számtalan főiskolai illetve egyetemi diploma megszerzését segítette ...

Legyen az emléke áldott …

 

Vásárhelyi Dániel építész

Bács-Kiskun Megyei

Építész Kamara

Györgyi Károly építőmérnök

Bács-Kiskun Megyei

Mérnök Kamara

 

Élő adás