2020. Október 24. Szombat  Salamon

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Szentmisén búcsúztatták Balázs Gergely atyát nyugdíjba vonulása alkalmából

Ma este a 18.30 órai szentmisén búcsúztatták Balázs Gergely piarista paptanárt nyugdíjba vonulása alkalmából a Piarista Templomban.

A búcsúztatáson részt vett Engert Jakabné alpolgármester, valamint Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, aki Szemereyné Pataki Klaudia polgármester nevében is megköszönte Gergely atya áldozatos oktató-nevelői munkáját, valamint hitéleti tevékenységét:

,,Kedves Gergely Atya!

Kecskemét Megyei Jogú Város vezetése, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony, a jelen lévő Engert Jakabné alpolgármester és a magam nevében szeretettel köszöntünk nyugdíjba vonulásod alkalmából.

A jelenlévő kedves hívek a Te tisztelőid, akik azért jöttek el a mai szentmisére, hogy Veled együtt közösen adjanak hálát a jó Istennek az elmúlt évtizedekért, általad megtartott szentségimádásokért, a keresztutakért, a több ezer szentgyónásért, szentmiséért, a vigaszért, csodálatos gondolataidért.

Gergely atyát 1973-ban, tehát 47 éve szentelték pappá. Magyar-orosz szakos tanárként 25 évig tanított a Piarista Gimnáziumban. Nevelve oktatott és nem oktatva nevelt. Lengyelül is megtanult. Példát adott tanítványainak mély hitéről, a Szűzanya iránti szeretetéről. Egyik tanítványa így jellemezte: Balázs Gergely atya jóságos, szeretni való, keresztény hite olyan, mint a kőszikla. A tanár úr a rábízottakhoz mindig szeretettel és tisztelettel fordult, nyesegette szárnyaikat.

2001-2005 között kisegítő káplán, 2005-2012 között a Mária-kápolna felelőse.

1988-ban Gergely atya 4 ismerősével közösen fedezte fel az arborétum szomszédságában a Mária-kápolnát, mely kiváló hely lehet – gondolta – az engeszteléseknek.

A Gondviselésnek köszönte, hogy találkozhatott és személyesen is megismerhette Mária Natália nővért, aki már a II. Világháború előtt megkapta a Szűzanyától a „világ győzelmes királynőjének” az üzenetét, melyben a Szűzanya azt kérte, hogy Magyarországon építsék fel a „Bűnbánat és az engesztelés” kápolnáját. Néhány levélváltás után Márai Natália nővér válaszolt Gergely atyának, hogy kérésük kedves az égieknek: a kecskeméti Mária-kápolna engesztelő kápolna lehet rövidesen.

Engedjenek meg a kedves hívek egy rövid kitérőt: A Natália nővérrel való személyes kapcsolat révén időközben az is kiderült, hogy a nővér éppen Kecskeméten tartózkodott a Jópásztor zárdában, amikor kapta a Világ Győzelmes Királynője látomást és az engesztelést illető kegyelmeket. Ezért joggal tekinthetjük Kecskemétet, városunkat a Világ Győzelmes Királynője városának. E tekintetben megerősítést nyerhettünk, amikor a Kecskeméten lévő kápolnát Natália nővér közvetítésével felajánlották Jézusnak és a Szűzanyának engesztelés céljára.

Gergely atya Marosi Izidor püspök atyát mindenről tájékoztatta. Ő is áldását adta az engesztelésre, valamint megbízta a kápolna lelki irányítására.

A kápolna felajánlása egyszerű módon, csendes körülmények között történt 1988. február 2-án.

Csak egy gondolatot szeretnék megemlíteni a felajánlás imájából:

„Gyermeki szeretettel kérünk, fogadd el e szerény kápolnát názáreti egyszerűségű engesztelő otthonul, és áraszd kegyelmeidet mindannyiunkra, de különösen azokra, akik Fiad irgalmára legjobban rászorulnak.”

1988 óta májustól októberig minden hónap 13-án, valamint jó időben vasárnapokon, február 2-án a kedves hívek megtöltik a kápolnát imával, szeretettel, kérik a Szűzanya segítségét családjaikra, városunkra, egyházi és világi vezetőinkre, valamint a magyar ifjúságra.

KÖSZÖNJÜK GERGELY ATYÁNAK ÁLDOZATOS, FÁRADSÁGOT NEM KÍMÉLŐ MUNKÁJÁT, IMÁIT, A KÖZÖS VIRRASZTÁSOKAT.

Ugyanígy köszönet illeti kórházlelkészi tevékenységét, hiszen több ezer embernek adott vigaszt, segítette át a betegeket a földi hazából az örök hazába.

Szeptember 21-én van a „hála világnapja”, ezen a napon hálát adunk a jó Istennek, hogy egészségesek vagyunk, családunkért, életünkért, a sok-sok kegyelemért.

Ma mi is hálát adunk Neked Gergely atya, hiszen mi, akik itt vagyunk, a piaristák nagy családjához tartozunk!  Köszönjük, hogy vagy nekünk! Te mindig a jó Isten és a Szűzanya útján jártál, jársz, adj nekünk a jövőben is erőt, vigasztaló gondolatokat, hogy akik Hozzád fordulunk, megerősödjünk hitben, megfogadjuk tanácsaidat, mellyel családunk, városunk, nemzetünk keresztény értékeit erősíthetjük.

A jó Isten adjon neked még számos egészséges évet mindannyiunk örömére, ezt kívánja Neked Kecskemét város vezetése, a piaristák közössége, volt tanítványaid sok-sok szívből jövő szeretettel!" - hangzott a beszéd.

Kecskemét percről percre

Élő adás