2022. December 5. Hétfő  Vilma

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

A MAZSIHISZ megszüntette a munkaviszonyát, de marad a régió rabbija dr. Róna Tamás

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetése szeptember 9-ével felmondással megszüntette dr. Róna Tamás főrabbi munkaviszonyát, és felmentette őt a munkavégzés alól. A MAZSIHISZ döntésével párhuzamosan az Alföldi Régió huszonkét közössége – köztük a Közép-Magyarországi Területi Csoport – jelezte neki, hogy továbbra is igényt tartanak a szolgálataira. A rabbitestület tagjai is egy emberként állnak ki mellette – nyilatkozta dr. Róna Tamás.

Huszonhárom év után felbontotta dr. Róna Tamás főrabbi munkaszerződését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. Az MAZSIHISZ vezetőségének indoklása szerint dr. Róna Tamás belső párbeszéd helyett „lejárató kampányt” folytatott a munkáltatója ellen, és ezzel rombolta a szövetség társadalmi elfogadottságát. Állításuk szerint a főrabbi súlyosan sértő és hazug kijelentéseket tett a MAZSIHISZ munkájára és vezetésére nézve.

A vádakra reagálva dr. Róna Tamás úgy fogalmazott a Kecskeméti Médiacentrumnak: az egyháznak a klérus, a rabbik iránymutatása alapján kellene működnie, és a világi vezetésnek az ehhez szükséges feltételek biztosítása lenne a feladata. Az elmúlt években azonban ez az egyensúlyi helyzet megbomlott és drasztikusan eltolódott a világi vezetők javára. „Heisler úr (Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke – a szerk.) diktatórikus rezsimet épített ki. Mi, rabbik, bár kopogtattunk, nem hallgattattunk meg. Végül már nekem, mint a rabbitestület elnökének nem volt más lehetőségem, mint hogy a nyilvánosság elé tárjam a kialakult helyzetet” – nyilatkozta dr. Róna Tamás.

Ugyan a MAZSIHISZ szeptember 9-ével felbontotta a főrabbi munkaszerződését, az Alföldi Régióhoz tartozó huszonkét közösség – élükön a Közép-Magyarországi Területi Csoporttal – jelezte neki, hogy a jövőben is igényt tartanak a szolgálataira.

„Ugyanebben a pozíciómban fogok maradni, ugyanúgy fogom szolgálni a kecskeméti zsidó közösséget és Kecskemét városát, illetve a többi közösségemet, a kisebb és a nagyobb családomat egyaránt. Emellett a rabbitestületben a kollegáim látják, hogy az a világi ember, aki ilyet tesz, a diktatúra erejét nyilvánítja ki. Egy emberként álltak ki mellettem, tehát továbbra is az ország első számú neológ rabbijaként fogok fungálni” – közölte dr. Róna Tamás a Kecskeméti Médiacentrumnak.

A történtek kapcsán azt is kifejtette, véleménye szerint ez az „egészen elképesztő, a földet kettéhasító esemény, amilyenre még nem volt példa a magyarországi zsidóság történetében, alapjaiban rengeti meg a szervezetet.” Hozzátette azt is, fontosnak tartja, hogy a MAZSIHISZ meg tudjon tisztulni. „Minden ilyen folyamat, amikor valami új érték születik, vajúdással kezdődik. Azt gondolom, hogy a neológiának meg kell újulnia, és a 21. század vallási közösségeit kell erkölcsileg, morálisan, hitben, tudásban fejlesztenie.”

A MAZSIHISZ hivatalos közleményében a bizalomvesztésre okot adó dolgok sorában szerepel az is, hogy az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem egy belső vizsgálata szerint dr. Róna Tamás diplomamunkája szinte teljes egészében jelöletlen idézetekből áll. A plágiumvádakra reagálva a főrabbi közölte: „Több diplomám is van, Heisler úr már több esetben is próbált fogást találni rajtuk. A szóban forgó dolgozatomat 22-23 éve írtam és 16 évvel ezelőtt védtem meg. Kikértem az írásbeli munkámat értékelő professzorok, illetve a konzulensem által írt bírálatokat, valamint a 13 tudós és rabbi jelenléte mellett lezajlott szóbeli védésem jegyzőkönyveit. Mindezeket eljuttattam az egyetem akkor regnáló rektorához, és egy szakvéleményt kértem tőle.” Hozzátette: a történteknek „lesz következménye azok felé, akik ebben a koncepciós perben besározzák a saját egyetemüket, a saját nevüket és megpróbálják ellehetetleníteni a neológ zsidó közösségeket”.

Élő adás