2021. November 30. Kedd  András, Andor

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

FELHÍVÁS - Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó ebösszeírásról

Kecskemét városa 2021. október 25. napja  – 2021. december hó 5. napja között ebösszeírást tart.

Tisztelt Ebtartók!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2021. október 25. napja  – 2021. december hó 5. napja között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány 2021. október 22. napjától átvehető Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának - Kecskemét, Kossuth tér l. - portáján, vagy letölthető/kitölthető a https://kecskemet.hu/ebnyilvantarto oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2021.október 25. napjától 2021. december 5. napjáig az alábbi módon teljesíthető:

  • kitöltött adatlapokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára – 6000 Kecskemét, Pf. 144. postai úton beküldve, vagy
  • a Polgármesteri Hivatal épületében 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatt, a Rákóczi út 5. szám alatti telephelyen, az önkormányzat hetényegyházi kirendeltségén 6044 Kecskemét, Darányi I. u. 15. elhelyezett gyűjtőládákba bedobva, vagy
  • az adatlapot az ebnyilvantarto@kecskemet.hu email címre (szkennelve) beküldve.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének megkönnyítése céljából a formanyomtatványok megtalálhatók technikai okok miatt az előzetes tájékoztatással ellentétben, a Piaccsarnokban és a Kecskeméti Városrendészet ügyfélfogadó irodáiban (Kecskemét, Budai u. 2/a.).

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy

  • 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén 225.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
  • amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 150.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és a szolgáltató állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot a szolgáltató állatorvosoknak írásban bejelenteni.

 

Kecskemét, 2021. október hó

                                                                                                                      Szemereyné Pataki Klaudia

                                                                                                                                  polgármester

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (Egy háztartásban tartott ebek esetén minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni!)

   I. pont               az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy,

 II. pont                az eb fajtája a törzskönyv alapján, (vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de) fajtajellegek hiányában

                           „keverék” megjelölést kell beírni,

III. pont               a mikrochipet beültető szolgáltató állatorvos által feltüntetett chip sorszámát kell beírni, és a dokumentumon

                             lévő pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma                                                       

                             is. Ez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

 IV. pont              a szolgáltató állatorvos által az eboltási könyvben szereplő adatok alapján kell kitölteni,

  V. pont              a helyes válasz aláhúzásával kell megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát

                            (az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, - az eb veszélyessé lett minősítve, vagy nem).

 

 

 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

1. az eb tulajdonosának neve:………………………………..………………………………….…………...........………

                     lakcíme: …………………………………………………….……...............................…………………….

                     Telefonszáma: ………………………………….....e-mail címe: ……………………………….…………

2. az ebtartó neve: …………………………………………………………………...………………..…….................….

                               lakcíme:……………………………………………………………………………………............…..…….

                               Telefonszáma:……………………………………..e-mail címe:…………………………..….…………… 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

    az eb fajtája: ……….…………………………neme: …………………………..……színe:…………….……………

             születési ideje:………………….……………………… hívóneve:. ……..…………………….............………..             

                       az eb tartási helye: ……………………………………………………………………………………......………

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

      1. transzponderrel ellátott eb esetén

          a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ………….…………………………………........………………………

          a beültetés időpontja: ……………………………………………………………………………………………….......…

          a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve: ……………………………………………….......……………………….

                                 kamarai bélyegzője száma: …………………………………………………………………….….......…...

       2. ivartalanított eb esetén  az ivartalanítás időpontja: …………………..……………… ………………………..………...    

           az ivartalanítást végző

           szolgáltató állatorvos neve: ………………………..……………………………kamarai bélyegzője száma:…………..

       3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén

          az útlevél száma: ………………………………………..………kiállításának időpontja:………...……………......…….

az útlevelet kiállító

szolgáltató állatorvos neve: ………………………………..…………………….kamarai bélyegzője száma:…….……

    IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

               az eb oltási könyvének száma: ……………………………………………………………………………...…….....……

               az oltási könyvet kiállító

               szolgáltató állatorvos neve: …………………………….……………………….kamarai bélyegzője száma:………..…

               utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:………………………………………………………….……………..

               veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:…………………………………………………….……………..

               az oltóanyag gyártási száma:……………………………………………………………………………….……………...

               oltását végző szolgáltató állatorvos neve: ………………………………………kamarai bélyegzője száma:………….

V. Egyéb adatok

a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:              megfigyelt / nem megfigyelt*

megfigyelés kezdő időpontja és időtartama: ……………………………….…………………………………..….………

          az eb veszélyessé minősítése:         igen / nem *

ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ……..…év ……..…..……...……hónap ……..…nap

* a megfelelő válasz aláhúzandó     

 

Kecskemét, 2021. …………………….hó………nap

 

                                            

                                                                                                                   ………………………………………….

          az adatlapot benyújtó aláírása

Élő adás