2021. November 30. Kedd  András, Andor

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Egységesül a közgyűjteményi rendszer

A Hírös Agóra kiterjesztett szerepéről, egységes közgyűjteményi struktúra kialakításáról szavaztak a mai közgyűlésen. A kulturális szférát érintő kérdésben döntés született arról, hogy a Kecskeméti Kortárs Művészeti Nonprofit Kft. a továbbiakban a Hírös Agórával szoros együttműködésben fog működni. Megállapodás született arról is, hogy november 30-tól dr. Füzi László nem vesz részt a társaság operatív működtetésében, csak a Forrás folyóirattal kapcsolatos feladatokban.

Egységes közgyűjteményi struktúrát céloz az az előterjesztés, mely szerint az önkormányzati tulajdonú Hírös Agóra Nonprofit Kft. a hasonló funkciójú Kortárs Művészeti Nonprofit Kft.-t egyidejűleg működtetné. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közgyűlésen elmondta, hogy egy kezdeti szakaszban lévő előterjesztésről van szó, mely a cégjogi helyzet tisztázására irányul.

A gazdasági és szakmai hatékonyságot is szem előtt tartva, az esetleges indokolatlan párhuzamos feladatellátások felülvizsgálata érdekében Barta Dórát kérték fel, hogy tegyen javaslatot a strukturális átalakításra és a feladatellátás egységesítésére. A profilok és személyes körök még pontosításra szorulnak.

A tervek szerint a Kecskeméti Katona József Múzeum keretein belül valósulna meg a közgyűjteményi jellegű közfeladatok ellátása a Hírös Agórával szorosabb szakmai és operatív együttműködésben.
A Katona József Emlékház és a Népi Iparművészeti Gyűjtemény működtetése a jövőben a Kecskeméti Katona József Múzeum mint önkormányzati költségvetési szerv feladatát képezné, egységesen egy szervezet alatt. Az érintett társaságok egységesítésének érdekében a Városstratégiai Pénzügyi Bizottság részére a társaság új ügyvezetőjének Barta Dórát javasolja, aki a feladatot Hírös Nonprofit Kft-n belül tisztségviselői megbízatásával egyidejűleg, díjazás nélkül látná el.

Ezen túl a későbbiekben személyi változások is lesznek. A Kortárs Művészeti Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, dr. Füzi Lászlónak 2021. november 30-án megszűnik ügyvezetői megbízatása, és előzetes egyeztetések alapján nem kíván a továbbiakban a társaság operatív működtetésében részt venni, elsősorban a Forrás folyóirat kiadásával kapcsolatos feladatokra koncentrálna.

A közgyűlés 11 igen, 8 tartózkodással megszavazta az előterjesztést, a személyi profilok és a részletek pontosítása januártól várható.

Élő adás