2022. December 5. Hétfő  Vilma

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Emlékünnepség és koszorúzás Muraközy János halálának 130. évfordulóján

Pénteken délelőtt a Ráday Múzeumban előadással és képbemutatóval, délután a temetőben megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek a jeles kecskeméti festőművész, ’48-as honvéd és városi hivatalnok, Muraközy János halálának 130. évfordulója előtt.

A délelőtti előadáson Pál Lilla, a tardonai Jókai Mór-emlékszoba és tájház vezetője idézte fel Muraközy János tardonai tartózkodását. Az 1848–49-es szabadságharcban századosként, majd gerillakapitányként résztvevő Muraközynek a szabadságharc leverése után bujdosnia kellett, így jutott el a Miskolc közelében fekvő eldugott bükki faluba, Tardonára, ahol csatlakozott egykori kecskeméti diáktársához és barátjához, az akkoriban szintén ott rejtőzködő Jókai Mórhoz.

Pál Lilla, a tardonai Jókai Mór-emlékszoba és tájház vezetője

Az előadás után az érdeklődők megtekinthették Muraközy János testvérének, Muraközy Lászlónak a portréját. A festményt – három másikkal együtt – Murakeözy Gabriella és Murakeözy Csilla adományozták hosszútávú letétként a Ráday Múzeumnak. Mint dr. Fogarasi Zsuzsa múzeumigazgató elmondta, a képek restaurálásra szorulnak, melyet a tervek szerint a közeljövőben el is végeztetnek majd.

Muraközy László portréja

A jubileumi ünnep délután a Kecskeméti Köztemetőben folytatódott megemlékezéssel, valamint Muraközy János és felesége, Muraközy Jánosné Gyenes Sára síremlékének megkoszorúzásával.

Dr. Fogarasi Zsuzsa beszédében felidézte Muraközy János hármas hivatását mint festőművész, katona és hivatalnok. E három kéz a kézben járt nála, mindhárom területen maradandót alkotott – mondta az igazgató, aki szerint bár Muraközy nemes származású volt, méltán nevezhetjük kecskeméti paraszt-polgárnak, hiszen életében megtestesítette e sajátosan mezővárosi társadalmi réteg erényeit. Kiemelte Muraközy református hitét is, mely támasza volt egész életében.

Dr. Fogarasi Zsuzsa, a Ráday Múzeum igazgatója

Lotz Károly, Muraközy egykori festődiák-társa így fogalmazott barátja halálakor: „Te, ki közülünk a legkülönb vagy”. Dr. Fogarasi Zsuzsa szerint ez szépen összegzi Muraközy emberi, jellembeli nagyságát, példaadó életét.

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester

A megemlékezést Szabó Sándor tárogatójátéka és a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete tette még meghittebbé. A város nevében prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester emlékezett Muraközy Jánosra. Az ünnep zárásaként koszorúkat helyeztek el a síremléken.

Élő adás