2021. Július 23. Péntek  Lenke

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Jubiláló pedagógusokat köszöntöttek az Ifjúsági Otthonban

Az önkormányzat évről évre díszoklevelet és pénzjutalmat adományoz azon kecskeméti pedagógusoknak, akik ötven-hatvan-hatvanöt és hetven évvel ezelőtt vehették át diplomájukat, legalább harminc évet tanítottak, és ebből legalább tizenöt évet Kecskeméten. Az Ifjúsági Otthonban ma délután megtartott éves díszdiploma-átadó ünnepségen Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a jubiláló pedagógusokat.

 

Miután az ünnepelt pedagógusok elfoglalták névre szóló helyüket az épület nagytermében, a Kecskemét Táncegyüttes lépett színpadra és örvendeztette meg a közönséget pompás táncbemutatójával. Ezután Szeberényi Gyula Tamás köszöntötte azokat a pedagógusokat, akik több évtizedes munkájuk elismeréseképpen ma rubin-vas-gyémánt vagy arany díszdiplomát kaptak. Az oklevelet és virágot Szeberényi Gyula Tamástól és Pászti Andrástól, az Esélyteremtési Bizottság elnökétől vehették át az ünnepeltek. 

Az ünnepség találkozások helyszíne is volt, a teremből kilépő, egymást barátként üdvözlő pedagógusok örömteli zsivaja inkább egy zajos osztályterem hangulatát idézte. Hozzájárult a hangulathoz a Kecskemét Táncegyüttes parádés előadása, záró műsorszámként úgynevezett Somogyi üvegest adtak elő, ahol a táncosok a fejükön egyensúlyozó borosflaskákkal énekelve brillíroztak, a profi produkció ellenére a közönség felfokozott koncentrációja, majd az üveg leemelése utáni megkönnyebbülése is érezhető volt.  

A mai ünnepségen 14 arany, 9 gyémánt, 9 vas és 3 rubin oklevelet adtak át. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester ünnepi köszöntőjében személyes hangvételben, saját pedagógusi tapasztalatait felidézve hangsúlyozta ki a pedagógusmunka egész életre meghatározó szerepét. – A legfontosabb, hogy ki tanít, és hogyan tanít. A pedagógusfeladat gyönyörű feladat. A legfontosabb az, hogy az ember azt érezze, hogy hasznos a közösség számára – mondta az alpolgármester.

Rubin díszoklevelet kaptak azok, akik 70 évvel ezelőtt vették át oklevelüket:


DOMOKOS SÁNDORNÉ Báthori Éva
1951-ben vette át óvónői oklevelét Budapesten. Pályájának első 9 évét Cegléden töltötte. 1962-ben került Kecskemétre, 1963-tól az Óvónőképző Intézet Gyakorló Óvodájában dolgozott 26 évig. Az évek során számos bemutató foglalkozást tartott, munkáját több elismerés övezte. 1989-ben vonult nyugdíjba.

DR. JUHAROS IMRÉNÉ Molnár Piroska
Budapesten szerzett óvónői képesítést 1951-ben. Kerekegyházán kezdte pályáját, majd az Óvónőképző Gyakorló Óvodájába került. Az ott töltött 17 év után lett a Lánchíd utcai Óvoda óvónője, ahonnan 1989-ben ment nyugdíjba. Nevéhez fűződik az óvodai úszás oktatás bevezetése, de a bábjáték is része volt az életének. Tagja volt a Ciróka Báb Együttesnek. 1986-tól-2000-ig a Művelődési Központ „PIRÓKA BÁBSZINHÁZ”-ának művészeti vezetője, bábjátékosa és bábkészítője volt.

LÁZÁR ZSUZSANNA
Általános iskolai tanítói oklevelét 1951-ben vette át. Pályakezdőként Katonatelepen majd az Úrréti Iskolában tanított. 1953-ban visszakerült Katonatelepre, a felső tagozaton tanított magyar nyelv és irodalmat, mivel időközben tanári oklevelet is szerzett. 1966-ban áthelyezték a Tóth László Általános Iskolába, ahol 15 évig volt igazgatóhelyettes. 1986-ban kérte nyugdíjazását, de még négy tanéven át látott el helyettesítési feladatokat. A pedagógus pályán 40 évet töltött.

Aki 65 évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját, vas díszoklevelet vehetett át


FARKAS ROZÁLIA
1956-ban szerzett tanítói oklevelet Kecskeméten. Pályáját a Bugaci Általános iskolában kezdte. 1969-ben elvégezte a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakát. 1977-ben oligofrén pedagógia szakot végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 1973-ban került a kecskeméti Nyíri Úti Kisegítő Iskolába. Ott tanított nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig.

GALAMB ISTVÁNNÉ Illés Margit Ilona
1956-ban Budapesten szerzett általános iskolai testnevelési szaktanítói diplomát. Izsákon kezdte pályáját, majd 5 évig a Zrínyi Ilona Általános Iskola testnevelő tanára volt. 1962-től a kecskeméti Katona József Gimnáziumban tanított, akkor már középiskolai testnevelő tanári képesítéssel. A diáksport mindig szívügye volt, 1987-től, a Magyar Diáksport Szövetség megalakulásától a megye diáksportjának szervezésével bízták meg. Nyugdíjasként jelenleg is segíti a versenyek megrendezését.

GYENES TIBORNÉ Pálfalvi Mária
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1956-ban szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát. A Szarkási Általános Iskolában kezdett tanítani. 1961 és 1978 között a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanáraként dolgozott, 1978-ban kapott megbízást a későbbi nevén Magyar Ilona Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására. Innen vonult nyugdíjba 1988-ban.

IGÓ ELEKNÉ Melegdi Mária
1955-ben vette át óvónői oklevelét a Kalocsai Állami Óvónőképzőben. 1960-tól 1992-ig dolgozott óvónőként Kecskeméten, először a Máriavárosi, majd a Ceglédi úti óvodában. Ezt követően 10 éven át az akkori tanácsi óvodák igazgatója volt. 1982-től a Bocskai utcai óvoda alapító vezetőjeként dolgozott, onnan ment vonult nyugdíjba 1992 decemberében. Munkáját helyi és állami kitüntetésekkel egyaránt elismerték.

DR. MAGYARI BÉLÁNÉ Romhányi Rozália
A kecskeméti Tanítónőképzőben 1956-ban vette át általános iskolai tanítói oklevelét. Helvécián kezdett tanítani. 1962-től a Kecskeméti Gyógypedagógiai Intézetben dolgozott, közben a gyógypedagógiai tanári oklevelet is megszerezte. 1991-ben nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott egészen 2005-ig, így 50 évet töltött a pedagógus pályán. 1986-ban megalakult a Nyugdíjas Pedagógus Természetjárók Egyesülete, amelynek a kezdetek óta elnöke.

VASZILKÓ JÁNOSNÉ Tötős Piroska
Debrecenben szerzett tanítói képesítést 1956-ban. A Kozmapusztai tanyasi iskolában kezdett tanítani. 1959-ben került Kecskemétre, a későbbi Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolába. Ott dolgozott egészen nyugdíjazásáig, 1999-ig. A 60-as években városi szakmai munkaközösséget vezetett, 15 évig látott el iskolájában gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. 1987-től gyakorlatvezetőként vett részt a tanítójelöltek felkészítésében. 

NESZT OTTÓNÉ Baranyai Emerencia
1956-ban szerzett tanítói diplomát Budapesten. Pályakezdőként két évet a Gomba-Tetepusztai Általános Iskolában töltött, majd Kecskemétre költözött és a Halasi úti iskolába kapott kinevezést. 20 évet töltött itt, majd 1977-től 1996-ig a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában tanított, és alsó tagozatos munkaközösség vezető volt. Az 1986-87-es tanévtől gyakorlatvezető lett. Részt vett a főiskola gyakorlati képzési rendszerének korszerűsítésében.

DR. SZŰCS SÁNDORNÉ Girst Mária
Tanítói diplomáját 1956-ban a dombóvári Tanítóképzőben szerezte. Pakson kezdett tanítani, majd egy szekszárdi gyermekintézet vezetője volt, ahonnan ismét Paksra került vissza. 1962-től 15 évig Kalocsán tanított. 1977-ben jött Kecskemétre, és a Kodály Iskola tanítója lett, pár év múlva pedig az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. 1991-ben vonult nyugdíjba, de ezt követően még egy évtizeden át volt napközis nevelő a Kodály Iskolában.

SZABÓ GÉZÁNÉ Gaál Erzsébet
1955-ben szerzett diplomát a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Pályája kezdetén Cegléden, majd Nagykőrösön dolgozott. 1976-ban került haza Kecskemétre, először a Kisfaludy utcai óvodában helyezkedett el, majd az akkor nyíló Juhar utcai óvoda munkatársa lett. Itt dolgozott nyugdíjazásáig, 1994-ig, majd még további 5 évig.

A gyémánt díszokleveleket azok vehették át, akik 60 évvel ezelőtt szereztek pedagógus diplomát


BALOG ÖDÖNNÉ Szilvási Erzsébet
Kecskeméten az Óvónőképző Intézetben 1961-ben vette át óvónői oklevelét. A Kisfaludy utcai óvodában helyezkedett el, ahol az óvoda vezetője lett 1968-tól 1977-ig, majd elvállalta a Széchenyi sétányi óvoda vezetését. 1982-ben a Napsugár utcai óvoda vezetésével bízták meg. Innen ment nyugdíjba 1995-ben.

CSAPÓ CSABA
1961-ben szerzett biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Pedagógiai Főiskolán. A diploma megszerzését követően a Kuruc téri Általános Iskolában kapott állást. Ebben az iskolában tanított egészen nyugdíjazásáig. Két évig az igazgató-helyettesi feladatokat is ellátta. Tanítványai mindkét tárgyából sok szép helyezést értek el az évek alatt.

FARKAS LAJOSNÉ Szűcs-Tassy Ildikó
1961-ben Szegeden szerzett tanítói diplomát. Milotán kezdett tanítani, majd 1974-ben költöztek Kecskemétre, a mai Arany János Általános Iskolában kapott állást. Alsó tagozatos munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott, éveken át mentorálta a Kecskeméti Főiskola hallgatóit. A pedagógus pályán töltött 43 év után ment nyugdíjba.

KEMÉNY ZOLTÁN GÁBORNÉ Somodi Éva
Az Óvónőképző Intézetben 1961-ben szerzett óvónői képesítést. A Főiskola gyakorló óvodájában helyezkedett el, később vezető óvónője lett a Kaszap, az Őz és a Bocskai utcai gyakorló óvodáknak. 1998-ban nyugdíjba vonult, majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál mentálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével foglalkozott, ezt követően a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatát segítette.

MÉSZÁROS SÁNDOR
1961-ben vette át matematika-kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét Szegeden. Tanári pályáját az akkori Közgazdasági Technikumban kezdte. 1970-től a város Művelődési Osztályának vezetőjeként óvodák és általános iskolák létrehozása volt a legfőbb feladata. 1979-től 94-ig a Lánchíd Utcai Általános Iskola igazgatója volt, ahol további 5 évig matematikát tanított, majd 2000-ben vonult nyugdíjba.

PAP GÉZÁNÉ Vígh Ilona
1961-ben a Pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát. Pályakezdőként a Kuruc téri Iskolában kezdett tanítani, majd pár év kihagyás után a Jókai Mór Általános Iskola tanára lett. 1975-től 18 éven át volt az iskola igazgatója, egészen annak megszűnéséig. Nyugdíjazásáig 3 évet a Kodály Iskolában tanított, ezt követően még pár hónapot dolgozott a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában helyettesítő tanárként.

PÓCZONYI IMRÉNÉ Vitányi Judit

1961-ben szerzett tanítói képesítést Budapesten. Pályakezdőként Isaszegen tanított. Onnan a Kecskeméti Gyógypedagógiai Intézetbe, majd a Miklóstelepi iskolában került. 1975-től a Czollner téri iskolában tanított, közben elvégezte az ének-zene szakot és a Petőfi Iskolában töltött két tanév után lett a Móra Ferenc Általános Iskola tanára. Énekkart, irodalmi színpadot, néptánc csoportokat hozott létre. Munkáját számtalan elismerés övezte.

TÁTRAI ZOLTÁNNÉ Keserü Etelka
1961-ben vette át óvónői oklevelét az Óvónőképző Intézetben. Pályakezdőként Tatabányán és Kunszentmiklóson dolgozott. 1970-ben került Kecskemétre, majd Cegléden töltött pár év után 1978-ban ismét Kecskeméten helyezkedett el, a László Károly utcai Óvodában, később pedig a Kaszap és Bocskai utcai óvodákban volt gyakorlatvezető óvónő. Nyugdíjba vonulása után még 6 évig zeneóvodát vezetett a művelődési központban.

VIZIN MIKLÓSNÉ Bartkó Ilona
1961-ben szerzett óvónői képesítést az Óvónőképző Intézetben. Óvónői pályáját végig Kecskeméten töltötte. Két évet dolgozott a Máriavárosi Óvodában, onnan a Kisfaludy utcai Óvodához került, majd (annak jogutódja) az Árpádvárosi Óvoda óvónője lett ahonnan 1996-ban ugyan nyugdíjba ment, de még 5 évet dolgozott. Pedagógiai munkáját különböző kitüntetésekkel ismerték el.

Arany díszokleveleket adományoztak azoknak, akik 50 évvel ezelőtt vették át pedagógus diplomájukat

BAJTAI MÁRIA
1971-ben szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Pályakezdőként a Dolgozók Gimnáziumában kezdett magyar nyelvet tanítani. 1973-tól a Bányai Júlia Gimnázium tanára volt, egészen nyugdíjazásáig. Csaknem 20 évig ellátta az iskolai könyvtárosi munkakört is. 1997-től szakértőként és szaktanácsadóként is vállalt feladatokat. Szakmai szervezetek/társaságok munkájában ma is rendszeresen részt vesz. 2006-ban vonult nyugdíjba.

BOGÁCSI ANDRÁSNÉ Szilágyi Mária
Óvónői oklevelét 1970-ben vette át az Óvónőképző Intézetben. Pályakezdőként Miskolcon, majd Kazincbarcikán dolgozott. 1972-ben került Kecskemétre, a Helvéciai Állami Gazdaság Óvodájában kapott állást. 1986-tól nyugdíjba vonulásáig a Bíró Lajos utcai Óvoda óvónője volt. Munkáját több kitüntetéssel ismerték el.

FARAGÓ ISTVÁNNÉ Koncz Katalin
1971-ben vette át óvónői oklevelét az Óvónőképző Intézetben. Pályakezdőként a Hosszú utcai óvodában kapott állást, majd a Forradalom Utcai Óvoda alapító tagjaként folytatta pályafutását. 38 éves óvónői munkáját szakmai sikerek övezték. Nyugdíjba vonulása óta zsűri-elnökként segíti az óvodások és az óvónők mesével nevelő munkáját.

FÜLÖP PÉTERNÉ Almási Julianna
1971-ben szerzett matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított. 1975-től a Jókai, később Piarista Általános Iskola tanára lett. Innen vonult nyugdíjba 2010-ben. Pályája során mindvégig osztályfőnöki feladatokat is ellátott.

HARALYI KATALIN ZSUZSANNA (nem tudott eljönni)
Szegeden 1971-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Az akkori nevén 607-es számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben kezdett tanítani. 1986-ban tagozatvezetőnek nevezték ki. A Bolyai János Gimnázium indulásakor az új iskola pedagógusa lett. Innen ment nyugdíjba 2006-ban, azonban a tanítást nem fejezte be, az érettségiig kísérte diákjait.

JAKUS ISTVÁNNÉ Pálinkás Orsolya
1971-ben végzett az Óvónőképző Intézetben. Pályakezdőként Budapesten kezdett dolgozni, majd Kiskőrösön és Baján kapott állást. 1981-ben költöztek Kecskemétre és a Napsugár utcai Óvodába került, itt dolgozott 23 évig. 2004-ben a Juhar utcai gyermekvédelmi intézményben helyezkedett el, ahol beszédsérült óvodásokkal foglalkozott nyugdíjba vonulásáig, majd még további egy évig.

LUKÁCS LÁSZLÓNÉ Kollár Mária
1971-ben szerzett óvónői képesítést az Óvónőképző Intézetben. Pályakezdőként Dunaújvárosban helyezkedett el, 1987-től dolgozik Kecskeméten, a László Károly utcai Honvéd Óvoda óvónője, majd vezető-helyettese volt az óvoda 1999-es bezárásáig. Ezt követően a Mátis Kálmán utcai Óvodában dolgozott, majd a Móra Ferenc Általános Iskola napközis nevelője volt, ahonnan Jakabszállásra került. 2000-től nyugdíjba vonulásáig az Izsáki úti tagóvoda óvónője volt.

MÁRVÁNYKÖVI FERENCNÉ Jászberényi Ágnes Eszter
1971-ben vette át biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Nagykőrösön kezdte pedagógus pályáját, majd a Belső-Ballószögi, a mai kadafalvi Általános Iskolában tanított. Néhány évig a Pedagógiai Intézet munkatársaként pedagógiai tanácsadói, illetve koordinátori feladatokat látott el. 1989-től 1997-ig a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanáraként dolgozott, majd pályafutását Kiskunfélegyházán fejezte be.

NÉMETH RÓZSA VALÉRIA
1971-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Pályája legnagyobb részét a mai Gáspár András Szakközépiskolában töltötte. 1988-tól megyei informatikai szaktanácsadó lett, a NAT tantervi fejlesztésben is részt vett. 2000-től 2013-ig a GAMF Kar Informatika Tanszékén főiskolai adjunktusként tanított. Pedagógiai munkáját számos elismerés övezte.

PALÁSTI JÁNOS
1971-ben végzett matematika-földrajz szakos tanárként a József Attila Tudományegyetemen. Pályáját Kiskunmajsán kezdte. 1975-ben költöztek Kecskemétre. Az akkori 623. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben kapott állást. 2008-ban, a pedagóguspályán töltött 33 év után ebből az intézményből vonult nyugdíjba. Több éven át tanított esti és levelező tagozaton, és részt vett külföldi diákok képzésében is.

SCHNELL KÁLMÁNNÉ Vécsey Erzsébet (nem tudott eljönni)
Szegeden a Tanárképző Főiskolán 1971-ben szerzett biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári diplomát. Pályakezdőként Budapesten, majd Ágasegyházán tanított. Kecskeméten először a Méheslaposi Általános Iskola tanára volt, majd pár évet Helvécián dolgozott. 1979-től 2005-ös nyugdíjba vonulásáig a Lánchíd utcai iskola tanára volt. A tanítást azonban nem hagyta abba, további 15 évet töltött a pályán.

SIKLÓS IMRÉNÉ Ádám Mária
Szegeden a Tanárképző Főiskolán 1971-ben vette át matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályakezdőként Nagykőrösön tanított. 1982-ben költöztek Kecskemétre, és a Lánchíd utcai Általános Iskolában kapott matematika-fizika szakos állást. Ott tanított egészen nyugdíjba vonulásáig, 2005-ig.

SZABÓNÉ PAPP ANNA
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1971-ben szerzett magyar-nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát. Pályakezdőként Pápán, majd Balassagyarmaton kapott állást. 1980-tól lakik Kecskeméten. A Bányai Júlia - később Ferenczy Ida Középiskolai Leánykollégiumban dolgozott nevelőtanárként, majd igazgatóhelyettesként, később a kollégium igazgatójaként egészen annak megszűnéséig.

VARGA GYULÁNÉ Borús Magdolna
Az Óvónőképző Intézetben 1971-ben végzett, majd néhány évvel később a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói képesítést is szerzett. Pályakezdőként Szegeden kapott állást. 1975-ben lett a Kaszap utcai Gyakorló Óvoda munkatársa, szakvezető óvónői beosztásban. Innen ment nyugdíjba 2008-ban. Az óvodai munkája mellett a főiskolai rendezvények szervezésében is aktívan részt vett.

Élő adás