2018. Szeptember 19. Szerda  Vilhelmina

13°C / 28°C

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Kecskeméti mártír emléktábláját szentelték fel Szankon

Február 28-ai születésnapján emléktábla-szentelést tartottak Horák Jenő szülőházánál, Szankon. Az 1904-ben született jogakadémiai tanárt 1951. augusztus 28-án hajnalban Rákoskeresztúron, a Kozma utcai Kis fogházban kivégezték.

A megemlékezésen részt vett: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, Lévai Jánosné Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, Patkós Zsolt Szank község polgármestere a helyi katolikus plébános, a Horák és a Vida család, valamint Szank község önkormányzati képviselői, valamint a szanki polgárok

Megemlékezett Horák Jenőről: Lezsák Sándor, Patkós Zsolt, Lévai Jánosné és Mondik László (a család barátja).

Horák Jenő tanár úr Kecskeméten, a Gyenes tér 13. szám alatt lakott, lakásának pincéjében élte át Kecskemét felszabadulását, október 31-ét. Tevékeny részt vállalt Kecskemét város közéletében 1944-1948. között. Egy ideig Kecskemét város kenyérellátását is irányította a szovjet parancsnokság megbízásából, mivel csekély orosz nyelvtudása is volt. Jól beszélt: olaszul, németül, angolul és franciául. 1944. novemberében több tanító és tanár társával együtt az iskolák romeltakarításában és az "Egyesített iskolák" megszervezésében vett részt. 1945 februárjában felkérték előadónak a kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémia filozófia, művelődéstörténet, legújabbkori történelem, valamint az olasz nyelv és irodalom tanítására. Jogakadémiai tanári beosztása mellett kinevezést kapott a városi "Közigazgatási képesítő tanfolyamok" megszervezésére, ezt követően pedig a Közigazgatási képesítő tanfolyamok igazgatója lett. Az új demokratikus rendszer közigazgatási apparátusa részére képezte ki a tisztviselőket.

1946-1948 júniusáig tagja volt a Szociáldemokrata Pártnak. Tagkönyvét a Kommunista Párttal való  "fúzió" miatt visszaadta. Úgy érezte, meggyőződésből nem tudna tovább politikai munkát végezni. Ettől az időtől fogva tanári munkáját, közéleti tevékenységét korlátozták. Politikai nézetei miatt külföldre menekült. Bécsújhelyen – orosz övezetben – elfogták és visszatoloncolták Magyarországra. Tiltott határátlépéséért 4 hónapra ítélték, büntetését a szombathelyi fegyházban le is töltötte.

Ettől kezdve megbízhatatlan elemként volt nyilvántartva, mozgását figyelték. 1950. december 23-án karácsony éjjelén a nagybugaci Igmándi tanyán elfogták. Feleségét, egy nagykorú lányát és két kiskorú gyermekét a Kecskeméti Államvédelmi Hatóság letartóztatja, majd házkutatást tartanak lakásukban. A családot néhány napig házi őrizetben tartják. 1951. január első hetében Kecskemétről Budapestre az Andrássy út 60-ba szállítják, ahol Péter Gábor és bandája vallatják, rendszeresen megkínozzák. Államellenes szervezkedésért koncepciós perbe fogják, mint az ellenállás életre hívóját és vezetőjét. A "kecskeméti ügy" első rendű vádlottja. Ugyanebben a percen ítélték halálra operatív helyettesét, Csáky Ferenc kecskeméti tisztviselőt is. További 7 társukat összesen 59 évi börtönbüntetésre ítélték.

Horák Jenőt és Csáky Ferencet 1951. augusztus 28-án hajnalban  Rákoskeresztúron a Kozma utcai kis fogházban kivégezték. Családja a rendszerváltásig hivatalosan nem értesült sorsáról. Sírja Budapesten az Új Köztemető 298-as parcellájában a 17. sor 10-es osztásában található. 2009. év májusa óta a Nemzeti Sírkert védett sírhelye. Emléktáblája megtalálható Kecskeméten a Református Jogi Egyetem II. emeletén.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 Lévai Jánosné
önkormányzati képviselő

Élő adás