2020. Június 4. Csütörtök  Bulcsú

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Gépészmérnök mesterképzési szak indult a Neumann János Egyetemen

Ma délelőtt a Neumann János Egyetemen rövid megnyitó és eskütétel után már a mesterképzési szak részletes tudnivalóival ismerkedtek a szakra jelentkezők.   

Mérföldkőhöz érkezett a Neumann János Egyetem GAMF Kara a műszaki felsőoktatásban. Sok éves oktatói és tudományos munka eredményeként az idei tanévben első alkalommal indít Gépészmérnöki mesterképzést, így jelentős lépést tett a Kar képzési kínálatának bővítésében illetve oktatói munkájának magasabb szintre való emelésében.

Gépészmérnök mesterképzési szak MSc képzési ideje nappali és levelező tagozaton is 4 félév.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles gépészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer

A szak képzési célja

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Élő adás