2021. Április 12. Hétfő  Gyula

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Milyen változásokat hoz az egyetem életében az alapítványi forma?

Múlt héten adtunk hírt arról, hogy a jövőben a Neumann János Egyetemért Alapítvány működtetésébe kerül a kecskeméti egyetem. Dr. Fülöp Tamással készült interjúnk azt járja körbe, milyen tényleges változásokat jelent ez az intézmény működése szempontjából.

-  Milyen alapvető változásokat jelent az egyetem életében az alapítványi forma ?

- Az Országgyűlés előtt lévő jogszabály elfogadásával a Neumann János Egyetem alapítói és fenntartói jogai a közvetlen állami fenntartás helyett az e célra megalapított vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek 2020. július 1-jével. A jogszabály értelmében a korábbi fenntartó, a Magyar Állam a modellváltás keretében átadja az egyetem fenntartói jogait az állam által alapított vagyonkezelő alapítványnak, és egy jelentős forrást biztosít az új működési modell pénzügyi és infrastrukturális fenntarthatósága érdekében. Ugyanakkor az Egyetem nem szakad el teljesen az államtól, hiszen mint megrendelővel hosszabb távú (15-20 éves) keretszerződést és középtávú (3-5 éves) finanszírozási szerződést köt. A hosszútávú működés feltételeit az állami vagyonjuttatás, a hallgatók után járó állami finanszírozás és az intézményi bevételek együtt biztosítják a jövőben.
Az Egyetem a modellváltás eredményeként gazdaságosabban, valamint a piaci, vállalati, megrendelői igényeknek, a vállalkozói szemléletnek megfelelőbben lesz működtethető és üzemeltethető, és képes lesz hozzájárulni a helyi munkaerőpiac gazdasági- társadalmi igényeihez, valamint Kecskemét és Magyarország versenyképességének növeléséhez.

- Milyen működési könnyebbséget jelenthet a változás a hétköznapokban?

- Az új modell eredményeként egy rugalmasabb, a változásokhoz, megrendelői igényekhez gyorsabban alkalmazkodni képes intézményi szerkezetet jön létre, amely alkalmasabb lehet a gyors, dinamikus profilváltásra is, valamint a képzési, kutatási, innovációs és szolgáltatási struktúra kialakításához is.
Az Egyetem olyan, a munkaerőpiaci elvárásokhoz és a vállalati igényekhez rugalmasan átalakítható képzési struktúra kialakításán dolgozik, amely hatékonyan és rövid időn belül képes a piaci szükségleteknek megfelelő új képzések, szakok, szakirányok bevezetésére. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet játszik az Egyetemnek otthont adó város, Kecskemét és térségének dinamikus gazdasági fejlődése, jól érezhető együttműködő támogatása, valamint az intézmény multifunkcionális szerepköre.

- Lehet-e tudni, hogy kikből áll majd az alapítvány élén álló kuratórium ?

- Az Egyetem fenntartója, az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kuratórium tagjaira vonatkozó javaslatokat összegyűjtötte, a kuratóriumi tagok személyéről a miniszter dönt.

- Mikor történik meg a tanítóképző kar „átadására” a Károli Gáspár Református Egyetem részére?

- Ugyancsak kormánydöntés született arról, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara kiválik a Neumann János Egyetem szervezetéből, és 2020. június 30. napjától beolvad a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe. A döntés hátterében szerepet játszott, hogy a kecskeméti református pedagógusképzés nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik. A fenntartóváltás célja, hogy a színvonalas oktatói gárdával és közel 700 hallgatóval rendelkező, erős társadalmi és lokális kapcsolatrendszerrel bíró kecskeméti pedagógusképzés jövője hosszútávon biztosított legyen. Úgy gondolom, a változás révén nemcsak gazdagabbá és színesebbé válhat a kecskeméti felsőoktatás, de igazi egyetemvárossá is fejlődhet Kecskemét.

A református egyetem honlapján megjelent közlemény így fogalmaz:  a kecskeméti kar csatlakozásával tervünk az, hogy a térség és az ország egyik meghatározó pedagógusképző intézményévé váljon.

-  Lehet-e tudni, hogyan folytatódik a kar működése az új keretek között?

- A Pedagógusképző Karnak a Károli Gáspár Református Egyetembe történő integrációjáról a jogszabály elfogadását követően indulhatnak meg az egyeztetések. A Kar kiválásával párhuzamosan a pedagógusjelölt hallgatók gyakorlati helyének számító Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartóváltására is sor kerül. A Károli Gáspár Református Egyetem vezetésével már felvettük a kapcsolatot, és természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a „kecskeméti képző” és a gyakorló intézmények minél harmonikusabban, adottságainak és lehetőségeinek megfelelően tudjanak integrálódni az új szervezetbe. Közös érdekünk, hogy a jövőben is sikeres legyen a kecskeméti pedagógusképzés, hiszen jól képzett tanítókra, óvónőkre nagy szüksége van a térségnek, az országnak.

- Rektor úr is a pedagógusképző karról érkezett; az ön munkáját hogyan érinti a változás?

Áder János köztársasági elnök úrtól 4 évre szóló rektori megbízást kaptam. Az Egyetem vezetőjeként most az a legfontosabb feladatom, hogy a fenntartói modellváltással, a Pedagógusképző Kar és a gyakorló intézmény kiválásával együtt járó sokrétű és összetett feladatokat a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk megoldani. Elkötelezettnek érzem magam a Neumann János Egyetem jövőjéért, és munkatársaimmal együttműködve igyekszem a jövőben is mindent megtenni annak érdekében, hogy sikeressé tegyük az intézményt. 

Élő adás