2022. Január 27. Csütörtök  Angelika

EUR: --- Ft GBP: --- Ft

Folytatódik a Hírös Szabadegyetem

A Neumann János Egyetem 2021 tavaszán folytatja a Hírös Szabadegyetem című előadássorozatát. Az előadások a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában valósulnak meg.

A Hírös Szabadegyetem idei első előadására 2021. május 5-én 17:00 órakor kerül sor. 

A Dr. Ecseri Károly: A magyar flóra rejtett tartalékai – szántóföldi vadvirágok című előadása az alábbi linken érhető el:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzIzYTIzYmQtNWVhYS00NjZlLThlNWItNWNmNGVlMWRhNDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e4600d8-2231-4727-acef-89835a7156c8%22%2c%22Oid%22%3a%2285443bc4-1c0a-4304-84a3-36cde7417036%22%7d

Élő adás